spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą  Firma w Anglii

W zależności od rodzaju firmy w Anglii mają one określoną strukturę, system opodatkowania i sprawozdawczość finansową. Dochody uzyskane na terytorium Wielkiej Brytanii, podlegają opodatkowaniu.

3 główne rodzaje spółek angielskich: Public Limited Company (PLC), Private Limited Company (LTD), Limited Liability Partnership (LLP).

firma za granicą  Public Limited Company w Anglii 

Public Limited Company - otwarta spółka akcyjna, posiada osobowość prawną, odpowiednik polskiej spółki akcyjnej. Wszystkie akcje muszą być przyznane akcjonariuszom, mogą one być przedmiotem notowań giełdowych i są dostępne w obrocie publicznym. 

Kapitał założycielski w 25% musi być wpłacony na konto firmy, minimalna wysokość kapitału to GBP 50 000.

Udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu, tj. wartości posiadanych akcji. Dochód spółki PLC jest objęty podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

firma za granicą  Spółka Limited (LTD) - Private Limited Company w Anglii 

Private Limited Company (LTD) - to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki LTD stanowią 85% ogólnej liczby zarejestrowanych firm w Wielkiej Brytanii, są bardzo popularne ze względu na korzystne połączenie wysokiego stopnia bezpieczeństwa i nieskomplikowanego prowadzenia.

Informacje:

firma w Anglii  Spółka LTD posiada osobowość prawną, jej finanse są oddzielone od finansów właścicieli firmy.

firma w Anglii   Udziałowcy odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji. Kapitał jest deklarowany i nie musi być wpłacany na konto firmy.

firma w Anglii   Nie ma wymogu odnośnie wysokości kapitału założycielskiego, jednak musi on wynosić przynajmniej GBP 2.

firma w Anglii   Jedna osoba (fizyczna lub prawna) może pełnić jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca, funkcja Sekretarza jest opcjonalna.

firma w Anglii   Obowiązek rejestracji VAT i rozliczeń VAT dla obrotów powyżej GBP 79 000. Aby ubiegać się o VAT, spółka musi posiadać siedzibę na terytorium Anglii oraz rachunek w angielskim banku.

firma w Anglii   Obowiązek składania rocznych raportów (Annual return) o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze.

firma w Anglii   Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.

firma w Anglii   Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej. 

firma w Anglii   Podatek dochodowy (Corporate Tax):

    -  20% - jeśli dochód nie przekracza GBP 300 000,

    - 20-23% - dochod w granicach GBP 300 001 - 1 500 000

    - 23% - dochód powyzej GBP 1 500 000

firma w Anglii   Spólki nieaktywne muszą rozliczyć Dormant Accounts - GBP 100

firma w Anglii   Spółka Limited może prowadzić działalność na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie. 

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe
Sekretarz nominowany   raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe
Koszt całkowity 669 USD 1269 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 950 USD 1499 USD

Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki Limited (LTD) z serwisem nominowanym:

 • Certificate f Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Memorandum and Articles of Association; 

 • First Meeting of Directors;

 • Declaration of Trust; 

 • Letter of Resignation;

 • Directors Resolution; 

 • Agreement for the Provision of Nominee Services; 

 • Notarial Certificate (Apostillowana notarialna kopia dokumentów założycielskich)

 • Certificate of Incorporation 

 • Memorandum and Articles of Association 

 • First Meeting of Directors 

 • Power of Attorney (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

 • Share Certificate (Certyfikat Akcji)

 • Company Seal (pieczątka firmowa)

firma za granicą  Spółka Partnerska (LLP) - Limited Liability Partnership w Anglii

Limited Liability Partnership - to spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością - forma pośrednia między firmą LTD a spółką partnerską dwóch (lub więcej) osób samozatrudnionych.

Informacje:

firma w Anglii   LLP posiada osobowość prawną. Odpowiedzialność Partnerów za zobowiązania spółki LLP jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu. 

firma w Anglii   Minimum dwóch Partnerów jest wymaganych.

firma w Anglii   Partnerzy LLP podlegają opodatkowaniu od osób fizycznych (personal income tax)

firma w Anglii   Obowiązek składania rocznych raportów Annual return o statusie firmy i zmianach w jej strukturze. 

firma w Anglii   Obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych. 

firma w Anglii   Obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej. 

firma w Anglii   Spółka Limited może prowadzić działalność na terenie Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie.

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet
GOLD
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe
Partnerzy nominowani na 1 rok   raje podatkowe
Pełnomocnictwo dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe
Koszt całkowity 699 USD 1099 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 999 USD 1499 USD

Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki Partnerskiej (LLP) z serwisem nominowanym:

 • Certificate f Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Partnership agreement 

 • Notarial Certificate (Apostillowana notarialna kopia dokumentów założycielskich)

 • Partnership agreement 

 • Certificate f Incorporation  

 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

 • Certyfikat Akcji

 • Uchwała o naznaczeniu serwisu nominowanego

 • Company Seal (pieczątka firmowa)

firma za granicą  Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
VAT registration $1250
VAT quarter returns  $550
EORI registration $600
Dodatkowe Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille UK $275
Klauzula Apostille $275
Certificate of Good Standingz klauzulą apostille $310
Certificate of Incumbency z klauzulą apostille $285
Kopia paszportu dyrektora/udziałowca nominowanego klauzulą apostille $180
Kopia potwierdzenia adresu zamieszkania  dyrektora/udziałowca  nominowanego klauzulą apostille $230
List Referencyjny z banku dla dyrektora/udziałowca  nominowanego $110
Dostawa kurierska $100
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str

Usługi księgowe, przygotowanie i składanie rocznych raportów

Usługa
Pakiet GOLD
Pakiet
PLATINUM
Przygotowanie bilansu rocznego raje podatkowe  raje podatkowe
Przygotowanie sprawozdania o zyskach i stratach raje podatkowe  raje podatkowe
Przygotowanie i złożenie deklaracji podatkowej raje podatkowe raje podatkowe
Przygotowanie i złożenie raportu rocznego Annual Return do Companies House raje podatkowe raje podatkowe
Konsultacje odnośnie informacji księgowej (w j. angielskim) raje podatkowe raje podatkowe
Dostęp do automatyzowanego systemu księgowego w czasie rzeczywistym raje podatkowe raje podatkowe
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 1-10 transakcji) 420 USD 600 USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 10-30 transakcji) 630 USD 810 USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 30-50 transakcji) 800 USD 980 USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 50-100 transakcji) 1180 USD 1360 USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 100-150 transakcji) 1585 USD 1765USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 150-300 transakcji) 2600 USD 2785USD
Koszt usług księgowych za 1 rok (od 300 transakcji) 2800 USD 2985 USD
raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018