spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Spółka offshore IBC w Anguilli

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Pakiet PLATINUM
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Certyfikat akcji raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe raje podatkowe
Rachunek bankowy w jednym z banków     raje podatkowe
Koszt całkowity 945 USD 1270 USD 1750 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 855 USD 975 USD 975 USD

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str
Dodatkowe Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby)  $105
Dostawa kurierska $125

firma za granicą Międzynarodowa spółka biznesowa (IBC - International Business Company) w Anguilli

Rodzaj spółek IBC (International Business Company)
Końcówki nazw Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Limited, Ltd, S.A. 
Ustawodawstwo International Business Companies Act 2000. 
Kapitał zakładowy Nie ma ograniczeń, standardowy $50.000, nie ma wymogu wpłaty.
Akcje na okaziciela Dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców i dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Spółek Zamknięty Rejestr udziałowców i dyrektorów. Informacja udostępniana tylko na mocy decyzji miejscowego sądu.
Opodatkowanie Zerowe
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Brak wymogu prowadzenia ewidencji księgowej, składania sprawozdań finansowych rocznych, przeprowadzenia audytu.

firma za granicą Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki

Pakiet bazowy SILVER bez serwisu nominowanego

 • Certificate оf Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Articles of Incorporation

 • Articles of Amendment 

 • Minutes of First Meeting 

 • Company By-Laws 

 • Apostilled set of documents (Apostillowana kopia dokumentów założycielskich)

 • Certificate оf Incorporation

 • Articles of Incorporation

 • Articles of Amendment 

 • Minutes of First Meeting 

 • Register of Members (Rejestr Udziałowców)

 • Register of Directors and Officers (Rejestr Dyrektorów i funkcjonariuszy)

 • Share Certificate (Certyfikat Akcji)

Pakiet rozszerzony GOLD z serwisem nominowanym

Wszystkie dokumenty z bazowego pakietu SILVER oraz dodatkowo:

 • Declaration of Trust for Directors (Deklaracja Trust od Dyrektora nominowanego)

 • Declaration of Trust for Shareholders (Deklaracja Trust od Udziałowca nominowanego)

 • Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)

 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018