spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Spółka offshore IBC na BVI (Brytyjskich Wyspach Dziewiczych)

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Pakiet PLATINUM
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) nie raje podatkowe raje podatkowe
Certyfikat akcji raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe raje podatkowe
Rachunek bankowy w jednym z banków     raje podatkowe
Koszt całkowity 1099 USD 1529 USD 1979 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 850 USD 1280 USD 1280 USD

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str
Dostawa kurierska $100

firma za granicą Międzynarodowa spółka biznesowa (IBC - International Business Company) na BVI (Brytyjskich Wyspach Dziewiczych)

Rodzaj spółek IBC (International Business Company)
Końcówki nazw Limited /Ltd / Corporation / Corp. /Inc. / Incorporated / S.A.
Ustawodawstwo BVI Business Companies Act, 2004 
Kapitał zakładowy Standardowy $50.000, nie ma wymogu wpłaty.
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców i dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Spółek Zamknięty Rejestr Spółek, udziałowców i dyrektorów. Informacja udostępniana tylko na mocy decyzji miejscowego sądu.
Opodatkowanie Zerowe
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Brak wymogu prowadzenia ewidencji księgowej, składania sprawozdań finansowych rocznych, przeprowadzenia audytu.

firma za granicą Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki

Pakiet bazowy SILVER bez serwisu nominowanego

 • Certificate оf Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Resolution of Subscriber To Appoint First Director(s) (Uchwała sygnatariuszy w sprawie ustanowienia pierwszego Dyrektora )

 • Memorandum and Articles of Association (Akt założycielski spółki oraz Statut spółki)

 • Apostilled set of documents (Apostillowana kopia dokumentów założycielskich)

 • Certificate оf Incorporation

 • Memorandum and Articles of Association

 • Resolution Of Subscriber To Appoint First Director(s)

 • Letter of Acceptance (Zgoda na objęcie stanowiska)

 • Consent Actions of the Sole Director (Protokół perwszego zebrania)

 • Register of Members (Rejestr Udziałowców)

 • Register of Directors and Officers (Rejestr Dyrektorów i funkcjonariuszy)

 • Share Certificate (Certyfikat Akcji)

Pakiet rozszerzony GOLD z serwisem nominowanym

Wszystkie dokumenty z bazowego pakietu SILVER oraz dodatkowo:

 • Company Seal (pieczątka firmowa)

 • Declaration of Trust for Directors (Deklaracja Trust od Dyrektora nominowanego)

 • Declaration of Trust for Shareholders (Deklaracja Trust od Udziałowca nominowanego)

 • Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)

 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo szczególne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

 • Nominee Agreements 

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018