spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Firma offshore Private Company Limited by Shares na Cyprze

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok   raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA)   raje podatkowe
Koszt całkowity 1349 EUR 1835 EUR
Opłata coroczna (od 2-go roku) (?), nie zawiera opłatę skarbową Government Levy 350 EUR (?) Platna do 30 czerwca co roku. oraz koszt 950 EUR sporządzenia i złożenia 0-go raportu finansowego 1250 EUR 1250 EUR
Usługi księgowe  dla spółki aktywnej łącznie z opłatą za usługę przygotowania i złożenia raportu finansowego są ustalane w zależności od ilości transakcji. Indywidualnie

firma za granicą Międzynarodowa spółka biznesowa Private Company Limited by Shares na Cyprze

Rodzaj spółek LTD
Końcówki nazw  Limited / Ltd.
Ustawodawstwo Companies Law, 1968, amended in 1977, 1979, 1985, 1986, 1990 
Kapitał zakładowy Minimalny kapitał 1 000 EUR
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców 1, minimalna ilość dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna, najlepiej rezydent Cypru). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Spółek Otwarty Rejestr Spółek
Opodatkowanie Podatek dochodowy 12,5%
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Coroczne zebrania akcjonariuszy są obowiązkowe.  Wymóg prowadzenia  księgowości, składania raportu finansowego do Centralnego Banku Cypru oraz deklaracji podatkowych do organów kontroli podatkowej (Urzędu Skarbowego). 

firma za granicą Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki

 • Certificate оf Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Appointment Resolution by Subscribers to Memorandum and Articles of Association (Uchwała w sprawie ustanowienia pierwszego Dyrektora )

 • Memorandum of Association (Akt założycielski spółki)

 • Articles of Association (Statut spółki)

 • Apostilled set of documents (Apostillowana kopia dokumentów założycielskich)

 • Certificate of Directors and Secretary (Certyfikat Dyrektorów i Sekretarza) 

 • Certificate of Shareholders  (Certyfikat Udziałowców)

 • Share Certificate (Certyfikat Akcji)

 • Certificate of Registered Address (Certyfikat adresu siedziby)

 • Company Seal (pieczątka firmowa)

 • Declaration of Trust for Directors (Deklaracja Trust od Dyrektora nominowanego)

 • Declaration of Trust for Shareholders (Deklaracja Trust od Udziałowca nominowanego)

 • Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa)

 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

 • Nominee Agreements 

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018