spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Firma PLC (Private Limited Company)
w Hong Kongu

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Pakiet PLATINUM
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Usługi sekretarza na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka firmowa (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe raje podatkowe
Przygotowanie dokumentów do otwarcia rachunku w banku Hong Kongu, a także organizacja spotkania z przedstawicielem banku w Hong Kongu     raje podatkowe
Koszt całkowity 1345 USD 1775 USD 2275 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) łącznie z 0 rocznym zeznaniem podatkowym 1050 USD 1480 USD 1480 USD

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str
Dostawa kurierska 135 USD

firma za granicą Firma  PLC (Private Limited Company) w Hong Kongu

Rodzaj spółek PLC (Private Limited Company)
Końcówki nazw Nazwa spółki musi być 2 językach (chińskim i angielskim) i mieć końcówkę "Limited" lub Ltd
Ustawodawstwo Companies Ordinance 
Kapitał zakładowy Obowiązkowe nabycie jednej akcji o nominale HK$1 jako częściowej wpłaty kapitału założycielskiego
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców i dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani. Wymagany Sekretarz spółki - osoba fizyczna - rezydent Hong Kongu lub osoba prawna, zarejestrowana na terytorium tego regionu.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Spółek Otwarty Rejestr Spółek.
Opodatkowanie Zerowe, jeśli spółka nie prowadzi działalności na terytorium Hong Kongu.
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Wymóg prowadzenia księgowości, składania deklaracji rocznej (Annual Return), finansowego sprawozdania  rocznego (Financial Statement), przeprowadzenia audytu.

Pakiet dokumentów przekazywany po rejestracji spółki

Pakiet bazowy SILVER bez serwisu nominowanego

 • Certificate оf Incorporation (Świadectwo zarejestrowania spółki)

 • Appointment of First Director(s) and Secretary - Written Resolution of the First Director (Uchwała w sprawie ustanowienia pierwszego Dyrektora )

 • Business Registration Certificate 

 • Apostilled set of documents (Apostillowana kopia dokumentów założycielskich)

 • Resolution Of Subscriber To Appoint First Director(s)

 • Written Resolution of the First Director)

 • Notification of Resignation of Director

 • Notification of Resignation of Secretary 

 • Consent to Act as Director 

 • Consent to Act as Secretary 

 • Share Certificate (Certyfikat Akcji)

 • Resolution issuing share certificate

 • Notification of change of Director and Secretary (Appointment/Cessation) 

 • Notification of Change of Registered Office 

 • Instrument of Transfer

 • Bought and Sold Note

 • Company Seal (pieczątka firmowa)

Pakiet rozszerzony GOLD z serwisem nominowanym

Wszystkie dokumenty z bazowego pakietu SILVER oraz dodatkowo:

 • Declaration of Trust for Directors (Deklaracja Trust od Dyrektora nominowanego)

 • Declaration of Trust for Shareholders (Deklaracja Trust od Udziałowca nominowanego)

 • Resolution of Director(s) to Issue Power of Attorney (Uchwała o wydaniu Pełnomocnictwa Ogólnego)

 • Power of Attorney under apostille (Pełnomocnictwo Ogólne z klauzulą apostille dla 1 osoby) 

 • Nominee Agreements 

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018