spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Spółka ITC (International Trading Company) na Malcie

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Pakiet PLATINUM
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Certyfikat akcji raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska do Polski raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby na 1 rok (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe raje podatkowe
Rachunek bankowy w jednym z banków     raje podatkowe
Koszt całkowity 3275 EUR 6775 EUR 7755 EUR
Opłata coroczna (od 2-go roku) 4600 EUR 8199 EUR 8100 EUR

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str

firma za granicą Międzynarodowa Spółka ITC (International Trading Company) na Malcie

Rodzaj spółek ITC, IHC
Końcówki nazw Limited / Ltd.
Ustawodawstwo Companies Act 1996, Cap. 386 
Kapitał zakładowy Minimalny kapitał 1250 EUR, przed rozpoczęciem rejestracji należy wpłacić minimum 20% kapitału założycielskiego.
Akcje na okaziciela Nie dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców 2, minimalna ilości dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Dostępne dane o dyrektorach, dane o udziałowcach nie są rozgłaszane.
Opodatkowanie Podatek dochodowy 35%, poprzez system zwrotów może być obniżony do 5-6%
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Coroczne zebrania akcjonariuszy są obowiązkowe.  Wymóg prowadzenia  księgowości, składania corocznego raportu z informacją o spółce, corocznego audytowanego sprawozdania  finansowego oraz corocznej deklaracji podatkowej
raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018