spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Spółka offshore IBC na St. Vincent and Grenadines

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Pakiet PLATINUM
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe raje podatkowe
Klauzula apostille  (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Certyfikat akcji raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe raje podatkowe
Pełnomocnictwo Ogólne dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe raje podatkowe
Rachunek bankowy w jednym z banków     raje podatkowe
Koszt całkowity 1150 USD 1580 USD 2030 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 700 USD 1150 USD 1150 USD

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str
Dostawa kurierska $105

firma za granicą Międzynarodowa spółka biznesowa (IBC - International Business Company) na St. Vincent and Grenadines

Rodzaj spółek IBC (International Business Company)
Końcówki nazw “Limited” or the abbreviation “Ltd.”, “Corporation” or the abbreviation “Corp.”, “Incorporated” or the abbreviation “Inc.”, “Sendirian Berhad” or the abbreviation “Sdn Bhd”, “Société a Responsabilité Limitée” or the abréviation “SARL”, “Société Anonyme” or the abbreviation “S. A.”, “Sociedad Anonima” or the abbreviation “S. A.”, “Besloten Vennootschap” or the abbreviation “B.V.”, “ Gesellschaft mit beschrãnkter Haftung” or the abbreviation “GmbH”, “Naamloze Vennootschap” or the abbreviation “N.V.”, “Société par Actions” or the abbreviation “S.p.A.” 
Ustawodawstwo Saint Vincent And The Grenadines International Business Companies (Amendment And Consolidation) Act, 2007  
Kapitał zakładowy Od $1, nie ma wymogu wpłaty.
Akcje na okaziciela Dozwolone
Struktura spółki Minimalna ilość udziałowców i dyrektorów 1 (może być osoba fizyczna lub prawna). Mogą być dyrektor i udziałowiec nominowani.
Konfidencjonalność, dostępność informacji w Rejestrze Spółek Zamknięty Rejestr Spółek, udziałowców i dyrektorów. Informacja udostępniana tylko na mocy decyzji miejscowego sądu.
Opodatkowanie Zerowe
Przechowanie dokumentacji księgowej Dokumenty księgowe muszą być przechowane pod dowolnym adresem.
Sprawozdawczość i audyt Brak wymogu prowadzenia ewidencji księgowej, składania sprawozdań finansowych rocznych, przeprowadzenia audytu.
raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018