spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Rejestracja spółek w ZEA
(Zjednoczonych  Emiratach Arabskich)

   Spółki w ZEA  (Zjednoczonych Emiratach Arabskich) można podzielić na 3 grupy według ich form prawnych:

Grupa I - spółki onshore poza Wolną Strefą Ekonomiczną

Grupa II - spółki onshore w Wolnej Strefie Ekonomicznej

Grupa III - spółki offshore w Wolnej Strefie Ekonomicznej

 

Grupa I - spółki onshore, zarejestrowane poza wolną strefą ekonomiczną (Free Zone)

   Spółki z grupy I mogą prowadzić działalność na terytorium ZEA, jednak wyłącznie z osobami prawnymi. Prowadzenie działalności wobec osób fizycznych nie jest dozwolone.

   Udział obcokrajowców nie może być większy niż 49%. Minimalnie 51% muszą należeć do obywatela (rezydenta) ZEA, przy tym obywatel ZEA podpisuje dodatkową deklarację, w której oświadcza że udziały faktycznie do niego nie należą.

   W praktyce ten rodzaj spółek jest używany rzadko z przyczyn ryzyka działań ze strony obywatela ZEA.

Grupa II - spółki onshore, zarejestrowane w wolnej strefie ekonomicznej (Free Zone)

   Spółki z II grupy są pełnoprawnymi  spółkami rezydenckimi ZEA, jednak są zwolnione z podatku dochodowego.

   Charakterystyczną cechą jest to, że  spółki mogą prowadzić działalność na terytorium ZEA z osobami prawnymi - rezydentami ZEA (działalność z osobami fizycznymi niedozwolona).

   Prowadzenie działalności wymaga opłaty licencji, cena licencji zależy od rodzaju działalności.

   Istnieje wymóg posiadania siedziby na terytorium ZEA (Zjednoczonych  Emiratach Arabskich).

   Istnieje wymóg przeprowadzenia audytu corocznego oraz składania rocznego raportu finansowego.

Korzyści:

firma w ZEA   Brak podatków praktycznie na wszystkie rodzaje działalności.

firma w ZEA   Firma może zapewnić swoją rezydenturę w ZEA bez żadnych konsekwencji podatkowych w Emiratach Arabskich.

firma w ZEA   Możliwość uzyskania rezydenckich wiz do ZEA  dla akcjonariuszy, dyrektorów i pracowników spółki (uzyskanie do 4 wiz na 3 lata, każda z których daje możliwość uzyskania dodatkowych wiz dla członków rodziny).

firma w ZEA   Firma może zatrudnić pracowników w ZEA bez ryzyka podatkowego w tym kraju. 

firma w ZEA   Brak opłat celnych.

 

   W ZEA znajdują się zarówno jak specjalistyczne tak i uniwersalne Wolne Strefy Ekonomiczne.

   Dzięki temu praktycznie pod każdy rodzaj działalności można zarejestrować spółkę ze 100% udziałem obcokrajowców.

   Koszt rejestracji i roczne utrzymanie firmy zależy bezpośrednio od rodzaju działalności i wybranego emiratu. 

   Dla każdego rodzaju działalności spółka musi uzyskać osobną licencję. Każda licencja jest ważna przez okres jednego roku od daty wydania i musi być odnawiana co roku. 

   Licencje różnią się w zależności od strefy, najważniejsze z nich to:

   firma w Emiratach   licencja przemysłowa (ten rodzaj licencji jest wydawany dla firm chcących prowadzić działalność produkcyjną w ZEA);

   firma w Emiratach   ograniczona licencja handlowa;

   firma w Emiratach   otwarta licencja handlowa;

   firma w Emiratach   licencja na świadczenie doradztwa i usług;  

i inne

   Przy rejestracji spółek z grupy II jest wymagane wniesienie kapitału założycielskiego.  Następnym krokiem jest wykup licencji i wynajęcie biura.

   Prowadzenie księgowości i audytu jest obowiązkowe, jednak wymagania dotyczące dokumentacji księgowej są dość formalne.

   Jeśli spółka nie prowadzi działalności na terytorium ZEA, to można złożyć minimalny raport finansowy.

   1) otwarcie spółki onshore (rezydenckiej) w Emiratach Arabskich (Adżman) z licencją serwisową + konto bankowe w ENBD – koszt $6700 (bez serwisu nominowanego, z licencją eComerce + konto bankowe w ENBD – koszt $7600 (bez serwisu nominowanego),

Grupa III - spółki offshore, zarejestrowane w Wolnej Strefie Ekonomicznej (Free Zone - Ajman)

Usługa
Pakiet SILVER
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe 
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe 
Klauzula apostille*  nie
Pakiet dokumentów  raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe
Koszt całkowity 3720 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) łącznie ze złożeniem Form SA 800 - "0" deklaracji podatkowej 2350 USD

* ZEA nie przyłączyli się do konwencji Haskiej (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. , dlatego legalizacja dokumentów odbywa się w ambasadzie i jest dość kosztowna – od $1000

Usługi dodatkowe:

Usługa Cena
Tłumaczenie dokumentów j. angielski -> j. polski, strona 1225  znaków ze spacjami 28 PLN/str
Tłumaczenie dokumentów j. polski -> j. angielski, strona 1225  znaków ze spacjami 36 PLN/str

   Spółka może posiadać akcje innych spółek w dowolnym kraju świata, łącznie z ZEA.

   Dozwolone wszystkie standardowe rodzaje działalności, z wyjątkiem bankowej, ubezpieczeniowej i innych działalności związanych z finansami.

   Wymagany min. 1 dyrektor (wiek od 21 lat), akcjonariusz i sekretarz bez ograniczeń odnośnie obywatelstwa i rezydencji.

   Brak wymogu fizycznej wpłaty kapitału założycielskiego.

   Możliwość współpracy z innymi Emiratami.

   Adres rejestrowy musi znajdować się na terytorium ZEA i musi być zapewniony przez sekretarza.

   Posiedzenia zarządu mogą być prowadzone w dowolnym kraju świata.

   Nie ma specjalnych wymagań odnośnie kapitału założycielskiego. Kapitał założycielski musi być ustalony w Dirhamach (AED), podzielony na akcje o wartości nominowanej 1000 AED każda.

Korzyści:

spółka w ZEA   Brak podatków.

spółka w ZEA   Nie jest wymagana licencja na prowadzenie działalności.

spółka w ZEA   Brak podpisanych umów o wymianie informacji podatkowej z jakimikolwiek krajami.

spółka w ZEA   Zamknięte rejestry dyrektorów/akcjonariuszy, dane są przechowywane wyłącznie u Agenta Rejestrowego.

spółka w ZEA   Brak wymogu przeprowadzenia audytu oraz składania rocznych raportów finansowych. Jednak należy przechowywać dokumentację księgową w ciągu 5 lat.

spółka w ZEA   Brak kontroli walutowej.

Wady:

spółka w ZEA   Spółka nie może prowadzić działalności na terytorium ZEA z osobami prawnymi i fizycznymi

spółka w ZEA   ZEA nie przyłączyli się do konwencji Haskiej 1961 r (?) Na mocy Konwencji haskiej z 1961 r znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, apostille jest poświadczeniem dokumentu sporządzonego w jednym państwie, umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. , nie ma możliwości uzyskania Apostille, legalizującego dokumenty spółki. Procedura legalizacji dokumentów poza granicami ZEA jest dość kosztowna, od $1000

spółka w ZEA   Brak podpisanych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

spółka w ZEA   Brak możliwości uzyskania wizy rezydenckiej.

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright © 2011 - 2018