spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Rejestracja jachtów i łodzi pod banderą Panamy

Spośród wszystkich jurysdykcji Panama zajmuje szczególne miejsce jako kraj taniej bandery dla rejestracji jachtów i łodzi.

Panama znajduje się na "białej" liście według Międzynarodowych Organizacji Morskich Paris MOU i Tokyo MOU i jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Morskiej. 

Otwarty rejestr oznacza, że ​​każda osoba fizyczna lub prawna może być właścicielem jachtu (łodzi).

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie wieku i tonażu zarejestrowanego jachtu (łodzi)

Brak wymagań dotyczących klasyfikacji i certyfikacji statków wycieczkowych, nie jest wymagany certyfikat Towarzystwa klasyfikacyjnego i ocena rzeczoznawcy.

Przy korzystaniu z serwisu nominowanego jest zagwarantowany wysoki poziom poufności.

Zerowe opodatkowanie od dochodów uzyskanych z wykorzystaniem jachtu (łodzi).

Licencja radiowa oraz nawigacyjna są wydawane na okres 2 lat.

Wymagania dotyczące rejestracji

Dla rejestracji jachtu (łodzi) należy przedstawić:

-  pełną informację techniczną oraz dokumentację jachtu (łodzi)

-  oryginał / notarialną kopię umowy kupna - sprzedaży (Bill of Sale) lub

   oryginał / notarialną kopię certyfikatu producenta ( Builders Certificate)

-  Jeżeli jacht (łódź) był wcześniej zarejestrowany w innej jurysdykcji, konieczne   jest anulowanie poprzedniej rejestracji i przedstawienie oryginału Certyfikatu o wykreśleniu  jednostki z rejestru.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim i posiadać apostille.

Koszt rejestracji

Usługa
Pakiet SILVER
Pakiet GOLD
Opłata skarbowa za rejestrację jachtu/łodzi/statku raje podatkowe  raje podatkowe
Opłata skarbowa za wydanie licencji radiowej raje podatkowe  raje podatkowe
Certyficat przerejestrowania jachtu/łodzi/statku (opłata obligatoryjna) raje podatkowe  raje podatkowe
Rejestracja spółki łącznie z opłatą skarbową raje podatkowe  raje podatkowe
Adres rejestrowy na 1 rok raje podatkowe  raje podatkowe
Apostillowanie dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe
Pakiet dokumentów  raje podatkowe raje podatkowe
Pieczątka spółki (wersja light) raje podatkowe raje podatkowe
Certyfikat akcji raje podatkowe raje podatkowe
Dostawa kurierska raje podatkowe raje podatkowe
Dyrektor nominowany na 1 rok   raje podatkowe
Udziałowiec nominowany na 1 rok raje podatkowe
Pełnomocnictwo dla 1 osoby (The Power of Attorney - POA) raje podatkowe
Rachunek bankowy w jednym z banków z listy    
Koszt całkowity 5899 USD 6099 USD
Opłata coroczna (od 2-go roku) 1300 USD 1300 USD
Opłata za odnowienie licencji  (co 2 lata) 4500 USD 5000 USD

 

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018