spółki offshore

Firma za granicą: offshore co to znaczy - oazy podatkowe  Sitemap

Your premier provider of
International Financial Services

offshore - raje podatkowe Rejestracja i sprzedaż gotowych spółek offshore w oazach podatkowych

offshore - raje podatkowe Konta bankowe za granicą. offshore - raje podatkowe  Rejestracja spółek z o.o.

tel. +48 505 801 029      ssis.corporation@gmail.com

offshore co to jest
   

firma za granicą Rejestracja jachtów i łodzi pod banderą Seszeli

Statki i jachty mogą być zarejestrowane pod banderą Seszeli zgodnie z  Ustawą o żegludze handlowej z 1992 (The Merchant Shipping Act 1992).

Zaletą rejestracji statków i jachtów na spółki seszelskie jest brak podatków od sprzedży / przekazania jachtu, preferencyjny system podatkowy dla firmy-właściciela, przy korzystaniu z serwisu nominowanego jest zagwarantowany wysoki poziom poufności. 

Przy rejestracji jachtu (łodzi) wydaje się Certyfikat rejestracji na okres 5 lat oraz licencja radiowa na 1 rok. Każdego roku należy uiszczać roczną opłatę tonażową i opłatę za odnowienie licencji radiowej. 

Wymagania dotyczące rejestracji

1. Jacht (łódź) nie mogą  być starsze niż 15 lat

2. Jeśli długość jachtu (łodzi) jest większa niż 20 m, jednostka musi być poddana ocenie rzeczoznawcy  z uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego; 

3. Należy przedstawić:

-  pełną informację techniczną oraz dokumentację jachtu (łodzi)

-  oryginał / notarialną kopię umowy kupna - sprzedaży (Bill of Sale)

-  oryginał / notarialną kopię certyfikatu producenta ( Builders Certificate)

-  kolorowe zdjęcie jachtu (łodzi), może być w formie elektronicznej

-  Jeżeli jacht (łódź) był wcześniej zarejestrowany w innej jurysdykcji, konieczne jest anulowanie poprzedniej rejestracji i przedstawienie oryginału Certyfikatu o wykreśleniu  jednostki z rejestru.

Wszystkie dokumenty muszą być w języku angielskim.

Czas rejestracji i uzyskania Certyfikatu jednostki oraz licencji radiowej - 2-3  tygodnie.

Koszt rejestracji jachtów i łodzi pod banderą Seszeli - 2499 USD

raje podatkowe

S&S International Services Corp.
#1 Mapp Street
Belize City, Belize

Przedstawiciel w UE: +48 505 801 029
e-mail: ssis.corporation@gmail.com

Member of:

raje podatkowe 1      raj podatkowy 2       raj podatkowy 4       raj podatkowy 3      raj podatkowy 5

                                                                                                                              raje podatkowe 6

                                                                                                      Copyright 2011 - 2018